Content Visual

Het vloeibare zand-cementmengsel

Schuimbeton is een zeer vloeibaar zand-cement mengsel waaraan tijdens het verpompen luchtbellen worden toegevoegd, het zogenaamde "verschuimen".


Op deze manier bekomt men een licht en isolerend product. Door het aanpassen van de ingebrachte hoeveelheid lucht kan men zowel de densiteit als de druksterkte beïnvloeden.