Content Visual

Colloïdaal beton | Geeft waterslag geen kans

Beton dat zelfs in behoorlijk snel water niet wordt ontmengd!


Onderwaterbeton of colloïdaal beton is een beton dat door toevoeging van chemische hulpmiddelen dermate gestabiliseerd wordt dat ontmenging, zelfs in behoorlijk snel stromend water, vermeden wordt.