Content Visual

De milieustrategie van Ready Beton

Wij zijn er ons van bewust dat een haalbaar sociaal- en milieu-engagement blijvend zal deel uitmaken van een duurzame ontwikkeling en groei van onze ondernemingen.

In ons management zullen wij :

- de nodige managementinstrumenten uitbouwen die ons moeten toelaten aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
- de betrachting hebben om vervuiling te vermijden en iedere werknemer hierbij te betrekken.
- de nodige communicatie met betrokkenen voeren en informatie uitwisselen.


In onze doelstellingen zullen wij streven naar:

- middelen om de nadelige impact van onze producten en diensten tijdens hun levenscyclus te verminderen.
- productieprocessen die de aanmaak van afval verminderen en/of hergebruiken.
- recyclage van water en zorg dragen voor het niet vervuilen van waterbronnen.
- een efficiënt energiebeleid.
- de instandhouding van de fauna en flora tijdens de exploitatie-activiteiten.

 

Wat hinder betreft zullen we streven naar:

- vermindering van emissies in de lucht, veroorzaakt in onze diverse productie-eenheden.
- vermindering van lawaai en trillingen in onze exploitaties.
- verantwoorde omgevings- en landschapsinplanting.
- vermindering van de impact van onze exploitatie op oppervlakte- en bodemkwaliteit.
- vermindering van de impact van onze transportactiviteiten op de omgeving.