Content Visual

Frequently Asked Questions

Hier vindt u de vragen die het meest gesteld worden.


Hoeveel kost een m³ beton?

Hiervoor bestaat geen eenduidig antwoord!

De toepassing bepaalt sterk welk soort beton dient gebruikt te worden. De afstand tot de centrale en de manier van verwerken van het beton spelen eveneens een belangrijke rol in het kostenplaatje. Om die redenen verkiezen wij je eerst advies te geven, zodat we samen de voor jou voordeligste oplossing kunnen vinden.

 


Hoe lang op voorhand moet ik bestellen?

In principe is 24 uur op voorhand voldoende.

Gaat het echter over een grote hoeveelheid of dient het beton gepompt te worden dan bestel je best ongeveer een week op voorhand. Kort tegen het bouwverlof is het meestal dusdanig druk dat je er eveneens voordeel bij hebt om vroeger te bestellen.

 


Leveren jullie ook wapening?

Als je aan de klassieke wapening denkt kunnen we niet helpen!

Maar we kunnen wel een evenwaardig alternatief aanbieden onder de vorm van Readyflex® of Readyfiber® (zie rubriek technische fiches!).


Welk beton bestel ik nu best?

Je bestelt best beton op weerstand volgens de BENOR-methode (zie rubriek technische fiches) omdat dit jou het meeste garantie geeft op kwaliteit.


De prestaties waaraan het beton moet voldoen liggen vanaf het begin vast en moeten gezien worden als minimum eisen. Mocht er toch nog iets fout lopen dan zijn daar in het kwaliteitssysteem van de BENOR-centrale altijd sporen van terug te vinden, zodat verantwoordelijkheden ondubbelzinnig komen vast te liggen.

 


Wat zijn de afmetingen van de mixers?

Raadpleeg hiervoor binnenkort onze technische fiches van de mixers.